Định vị ô tô xe máy không còn xa lạ đối với người tiêu dùng.Trên thị trường có rất nhiều loại định vị ô tô xe máy.

Định vị có dây là gì?

Vì có thể cung cấp nguồn điện có dây GPS. Vì vậy tính năng lớn nhất của GPS có dây là định vị thời gian thực 24h, tín hiệu chuẩn, Thiết bị định vị có dây tín hiệu cũng mạnh hơn không dây. Độ chính xác định vị tương đối tốt.

Về chức năng, có dây sẽ theo dõi được GPS mạnh mẽ hơn, theo dõi vị trí thời gian thực. Có thể kiểm soát xe từ xa, theo dõi cho việc tiêu thụ nhiên liệu. Có nút báo động để cảnh báo

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!